Haalbaarheid WKK

Of een warmte-krachtkoppeling voor uw organisatie interessant is, hangt af van talrijke factoren. Voor wie er niet vertrouwd mee is, zijn de werkelijke kosten en baten ervan moeilijker te achterhalen.
Volgende parameters zijn belangrijk:

  • Hoeveel warmte heeft u nodig ?

  • Welke vorm van warmte heeft u nodig ?

  • Hoe varieert uw warmtebehoefte in de tijd ?

  • In welke mate loopt uw elektriciteitsverbruik samen met uw warmteverbruik ?

  • Wil u elektriciteit terugleveren aan het net ?

  • Met welke brandstof wil u warmte en elektriciteit opwekken ?

  • Aan welk net (aardgas en elektriciteit) kan de WKK-installatie aangesloten worden ?

  • Wat is de kostprijs van de aangekochte brandstof en elektriciteit ?

Aan de hand van uw antwoord op deze vragen helpen wij u graag uitzoeken of een WKK haalbaar voor u is. Op een bondige manier berekenen wij of en hoe een WKK aan uw behoeften kan voldoen, welk vermogen nodig is en of de investering voor uw organisatie een lonende meerwaarde kan betekenen.

Bezorg ons deze informatie en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.