Competentie en duurzaamheid : de basis voor een stevig partnership op lange termijn

 Al sedert 1996 is E. VAN WINGEN NV, toonaangevend leverancier van energie-toepassingen met diesel- en gasmatoren, een partner van Shanks, internationaal koploper op het gebied van afvalinzameling, afvalverwerking en recycling. Het partnership omvat de valorisatie van stortgas en biogas, ging van start met C.E.TE.M. (het Centre d’Enfouissement Technique de Mont-Saint-Guibert en nu Shanks Brabant) en werd in 2015 opnieuw verder verstevigd.

Na een gunstige evaluatie van de energiewaarde van het biogas in de stortplaats te Mont-Saint-Guibert kreeg EVW in 1996 van C.E.TE.M. de opdracht voor de levering van een elektriciteitscentrale met gasmotoren voor de valorisatie van + 2750 Nm³/ u stortgas. Op dat ogenblik ontving het stort ± 500.000 ton afval per jaar.

Het biogas wordt na een voorbehandeling met behulp van compressoren samengedrukt tot ca. 100 mBar. Het resterende gas bevat ± 50 % methaan.

Dit  afvalvalorisatieproject - als dusdanig zeer duurzaam - werd in 1996 gerealiseerd met 6 modules, opgebouwd rond gasmotoren van het merk Perkins, telkens goed voor een productie van 700 kWe bij een spanning van 400 V. Deze laagspanning wordt per module opgetransformeerd naar 11 kV voor de koppeling met het openbare elektriciteitsnet en voor de export van de aldus geproduceerde groene stroom. Het contract was meteen een grote referentie in de wereld van stortgasprojecten met sneldraaiende gasmotoren en kreeg zelfs in de internationale pers grote aandacht.

Omdat de stortplaats nog in uitbreiding was en het potentieel aan energieproductie dus stijgend, werd eerst in 2002 een zevende module toegevoegd en in 2006 nogmaals 6 modules. Hiermee beschikte Shanks Brabant over een totaal productievermogen van 9,5 MW geleverd door 13 units, allen afkomstig van EVW.

Terwijl de stroom in MSG afkomstig is van stortgas, ging men in 2008 bij Shanks Vlaanderen te Roeselare op zoek naar een milieuvriendelijke oplossing voor organisch afval. Er werd een vergistingsinstallatie gebouwd en om het geproduceerde biogas een duurzame bestemming te geven, maakte men in Roeselare gebruik van de goede ervaring van de collega’s in MSG met de machines en de service van EVW en ging men met ons in zee voor de levering van 4 biogasmodules met een totaal vermogen van 4 MW. In Roeselare wordt de warmte uit de hete rookgassen van de biogasmotoren aangewend voor het drogen van afval.

De geproduceerde stroom wordt op beide locaties ingezet voor eigen gebruik, maar omdat er een aanzienlijk overschot is, wordt de duurzame stroom in het openbare stroomnet geïnjecteerd.

Ondertussen hebben de machines in Mont-Saint-Guibert samen al bijna 1.300.000 draaiuren verzameld. Na ca. 10 jaar diende de eerste  hermotorisatieronde zich aan en moest uitgekeken worden naar de beste leverancier. Opnieuw ging de keuze resoluut naar EVW en het motorenmerk Perkins. In 2015 volgt de hermotorisatie van de tweede reeks modules die sinds 2006 operationeel zijn, nadat EVW samen met Shanks Brabant heeft gezocht naar de best passende configuratie om het beschikbare stortgas in de komende jaren verder efficiënt te valoriseren.

In Roeselare werden ondertussen ook reeds meer dan 170.000 draaiuren gepresteerd en worden door EVW in het kader van de onderhoudsovereenkomst met Shanks, in eigen beheer, grote revisies uitgevoerd.

Een partnership dat al bijna 20 jaar standhoudt en waar alle partijen zich goed in voelen, vergt natuurlijk een ernstige inzet. E. VAN WINGEN NV biedt daarom een samenwerking die alle facetten van een geslaagd energieproject omvat, te beginnen bij de engineering. Door productie in eigen huis, zowel van de machines als van de elektrische borden, beheerst EVW de totale machine en beschikt het over alle nodige informatie om het serviceteam tijdens de operationele fase snel, oordeelkundig en efficiënt te laten tussenkomen, wat leidt tot de hoogste beschikbaarheid.  Een stevig onderhoudscontract, realistische doelstellingen gebaseerd op praktische ervaring en de beschikbaarheid van vaktechnici en onderdelen zijn bovendien belangrijke parameters.

Belangrijk is de flexibiliteit waarmee het EVW team omgaat met de situatie eigen aan de exploitant en die vaak het gevolg is van wijzigende marktsituaties en grote werkzaamheden of evoluties op de sites. Maar ook technologische updates spelen een belangrijke rol. In dit laatste segment passen vooral de nieuwste technieken voor diagnose en afstandsmonitoring via het internet.

EVW streeft naar een grote klantentevredenheid (ISO 9001) met respect voor veiligheid (VCA**) en mens, milieu en maatschappij (Vinçotte SR10, cf. ISO 26000). De lange termijn van samenwerking met Shanks op het gebied van duurzame energietechnieken bewijst dat EVW deze visie ook in de praktijk succesvol omzet en ondersteunt.