Studie en ontwerp

Onze ingenieurs worden omringd door professionele tekenaars die instaan voor de ontwerp- en installatietekeningen.Technische tekeningen, inplantingen en flowdiagramma worden opgesteld met behulp van Autodesk Inventor®. Het elektrisch ontwerp van sturingsborden, elektrische circuits en draadschema's gebeurt met ePlan Professional®. Met de permanente updates beschikt het engineeringteam over de nieuwste software en de meest geavanceerde mogelijkheden.

Een nieuwe installatie in een bestaande omgeving integreren, is niet altijd vanzelfsprekend. Onze ervaring leert dat 3D ontwerp een meerwaarde betekent voor de manutentie en de opbouw van de nieuwe installatie, maar ook voor de latere exploitatie en service ervan. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van mechanisch ontwerp.