Service en onderdelen


Omdat uw installatie service en onderhoud nodig heeft, biedt EVW gespecialiseerde ondersteuning voor onderhoud, herstelling en revisie van de Perkins en Lister-Petter diesel- en gasmotoren.

Onze troeven :
• Permanente en originele onderdelenvoorraad
• Gespecialiseerde technici
• Exclusieve software
• De nieuwste service tools
• Onderhoudsovereenkomsten, standaard of omnium
• Onderhoudsovereenkomsten op maat
• Partnership in uw project
• Eigen ontwikkelde producten
• 24u/24u, 7d/7d beschikbaarheid van het serviceteam
• Telemonitoring en beheer van installaties via internet.

Serviceteam
Een team van jonge, bekwame mecaniciens staat onder leiding van een ervaren en professioneel opgeleide service supervisor. Allen zetten ze hun kennis en ervaring in om uw installatie draaiend te houden.

Voor EVW ligt de sleutel tot perfecte service in een passende combinatie van kennis en ondersteuning, zowel elektrisch als mechanisch.

Het serviceteam kan daarom rekenen op de back-up van de engineering en de elektriciteitsafdeling. Omdat de elektriciens bij de testen op onze proefstand worden betrokken, bouwen zij veel ervaring en flexibiliteit op, met prioriteit voor servicetaken. Het onmiskenbare voordeel is dat de EVW teststand meteen ook het ideale opleidingsplatform voor de servicetechnici is.

Het EVW service model is het resultaat van 50 jaar ervaring met motorenrevisies, herstellingen en dringende interventies en betekent voor de klant een positieve meerwaarde.

ISO 9001 en de structuur van ons
serviceteam
Bij EVW zijn meer dan 20% van de werknemers ingenieurs, wat voor een productiebedrijf de lat hoog legt. EVW levert oplossingen, voor 25 of zelfs 30 jaar en begeeft zich daarmee op exclusief terrein.

Een project manager volgt ook in de fase van service en onderhoud het project verder op waar hij van bij het begin de verantwoordelijkheid voor kreeg. Deze continuïteit betekent voor de klant een soort van levensverzekering, geborgd door het EVW kwaliteitslabel.

De kwaliteitszorg omvat vanzelfsprekend de organisatie van de service activiteit, maar ook de jaarlijkse calibratie van momentsleutels, injectiedrukmeters, de beschikbaarheid van goed uitgeruste servicevoertuigen, enz.24 u service

De klant die de optie van 24 u service kiest, kan op elk ogenblik rekenen op een degelijke opvolging en beschikbaarheid op alle niveaus van verantwoordelijkheid. Omdat EVW als fabrikant rechtstreeks tussenkomst, is er voor de klant geen tijdverlies ten gevolge van lange afstanden.


Onderhoudsovereenkomsten

EVW biedt voor noodstroominstallaties onderhoudsovereenkomsten aan onder de vorm van standaard of omnium contracten, met of zonder optie 24u service.
Voor energieprojecten stelt EVW ALL-IN overeenkomsten voor per draaiuur. Hierop zijn varianten op maat van het project of naar wens van de klant mogelijk.


Geautomatiseerd beheer van onderhoudsovereenkomsten

• Planning van onderhoudsbeurten
• Voorraadbeheer met oordeelkundige reservering van benodigde onderdelen
• Instructies op maat van de klant/project bij elk bezoek
• Onmiddellijke terugkoppeling na elk bezoek en voorstellen van corrigerende acties
• Rapportering

Bijzondere service
Voor energieprojecten heeft EVW permanent vervangingsmotorblokken beschikbaar. Deze aanpak is gegroeid uit een intern streven naar professionele beheersbaarheid van de service. Revisies zijn voor EVW dan ook geen overlast, maar passen in dit beleid dat, samen met de investering in ruilmotoren en onderdelen, efficiëntie op het hoogste niveau garandeert.


Service Partnership

Als fabrikant zoeken we permanent naar de waardering van de klant op het stuk van dienst na verkoop. Dat kan dankzij belangrijke troeven als doorgedreven productkennis en uitgebreide onderdelenvoorraad.

Sommige gebruikers, bijvoorbeeld in grote kantoorgebouwen, vinden het praktischer om een service contract af te sluiten met servicebedrijven die voor het onderhoud van het hele gebouw instaan. Voor deze aanbieders heeft EVW een het Service Partnership ontwikkeld, dat ondermeer voorziet in de scholing van de technici van het servicebedrijf. Op zijn beurt heeft ook de gebruiker dan zekerheid dat zijn EVW installatie, vaak een kritisch element in zijn gebouw, de best mogelijke ondersteuning krijgt.

Service is voor EVW een erezaak. Daarom werd de voorbije jaren voortdurend geïnvesteerd in de verdere uitbouw van de serviceafdeling tot een centrum van deskundige knowhow en parate daadkracht. Ons serviceteam zet zich dan ook permanent in om met de modernste apparatuur accurate diagnoses te stellen en efficiënt in te grijpen.


                                             


                      Bij EVW is service nooit een optie, maar altijd een deel van het product!