Warmte-krachtkoppeling goed voor 22% elektriciteitsverbruik in Vlaanderen

Naar jaarlijkse gewoonte heeft VITO zijn WKK-inventaris 2012 gepubliceerd. Daarin worden de verwezenlijkingen opgelijst van warmte-krachtkoppeling (WKK: de gezamenlijke en energie-efficiënte opwekking van warmte en elektriciteit) in Vlaanderen.