EVW Duurzaamheidsverslag

In ons tweede duurzaamheidsverslag gaan wij dieper in op onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen EVW. Naast kwalitatieve producten produceren of diensten leveren willen we ook best fier kunnen zijn op ons werk en willen we kwaliteit in het leven - waarin werk belangrijk is en zelfs mee bepalend kan zijn voor alles wat niet werken is. Scherp zijn voor anderen dwingt je tot een kritisch oordeel over jezelf: dit heeft onze moderne visie op ondernemen gevormd.

Ons ISO 9001 gecertificeerde systeem voor kwaliteitsbeheersing leerde ons reeds omgaan met een sterk gestructureerde aanpak en onszelf voortdurend in vraag te stellen: Hoe worden wij en onze prestaties beoordeeld door onze kinderen, de onbekende die onze website bezoekt, de student die bij ons zijn stage doorloopt? Zijn de medewerkers enthousiast? Zijn we vriendelijk onder elkaar? Wat en hoe dragen wij met onze producten, ons handelen en ondernemen bij tot de maatschappij? Het verbeteringsproces eindigt eigenlijk nooit, vooral niet omdat het tijdsbeeld voortdurend evolueert.

Met een gestructureerd en gecertificeerd MVO beleid onderwerpen wij onze prestaties permanent aan controle (intern en extern door Vinçotte) en evaluatie. Daardoor kunnen wij hen ook permanent verbeteren.

De waarde van onze prestatie en de certificering door Vinçotte volgens de internationale SR10 norm gesteund op ISO 26000, schatten wij bijzonder hoog in en zien we als het werk van pioniers onder de Vlaamse bedrijven.

Het dagelijkse MVO gebeuren wordt gedragen door het volledige team en daardoor zijn de acties ook zeer efficiënt: dankzij brainstorming en maandelijkse vergaderingen van onze vaste werkgroep, soms uitgebreid met ‘gasten’, is een uitdagend to do lijstje ontstaan. Sommige van de 100 actiepunten werden reeds gerealiseerd, andere staan op het programma en op de takenlijst van de MVOwerkgroep. Daaronder: het plaatsen van zonnecollectoren, het opslaan en benutten van verloren warmte uit onze teststand, acties rond gezonde voeding zoals de fruitmand, discussie en communicatie rond work-life balance, het griepvaccin, kringloop economie – deelname en organiseren van events ter bevordering van onze sociale contacten, rijgedrag en ambassadeurschap, recycleerbaarheid van onze producten. De weg die bij ons wordt afgelegd van ontwerp, over productie tot uiteindelijke zorg over het product in het kader van service overeenkomsten is doordrongen van MVO maatregelen en continue verbeteringen.

Net zoals het onmogelijk is om in enkele woorden een kwaliteitsbeleid in alle details uit de doeken te doen (het bewijs daarvan wordt geleverd door het ISO 9001 certificaat), is het evenmin mogelijk om in dit bondige verslag ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap in detail toe te lichten.

Vast staat dat het onderhouden van de MVO-visie het engagement van alle stakeholders vereist, van directie tot medewerkers. Voor dit engagement zetten wij ons dagelijks in en wij zijn ervan overtuigd om in het volgende duurzaamheidsverslag nieuwe realisaties, overwegingen en resultaten te kunnen melden die beantwoorden aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.