EVW levert vier biogasmodules van 1 MW op de site van Shanks Vlaanderen

Shanks is één van de grootste groepen op het vlak van afvalverwerking in Europa. De Groep is aanwezig in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, België en Frankrijk.
In België is Shanks één van de vier voornaamste actoren. Sinds 1998 is Shanks België onderverdeeld in verschillende regio’s : Shanks Brabant is via C.E.TE.M., de exploitant van het afvalstort te Mont-Saint-Guibert, al sinds 1996 een van onze gewaardeerde klanten. Dit jaar schenkt ook Shanks Vlaanderen uit Roeselare ons het vertrouwen voor zijn project om binnenkort haar eigen groene energie te produceren.
Energie speelt voor meer en meer (afvalverwerkende) bedrijven een primordiale rol in hun bedrijfsvoering. Voor Shanks Roeselare is dit niet anders en zeker voor de aandrijving van de slibdroger die tot op heden wordt aangedreven op aardgas. Om de uitdagingen van de toekomst op gebied van energie en CO2-uitstoot aan te gaan, investeert Shanks Roeselare dan ook in een vergistingsinstallatie.

Het biogas gegenereerd door 4 vergisters van elk 2.000 m³ voor organisch afval (waaronder afval van de voedingsverwerkende nijverheid en biochemisch afval) zullen 4 motoren aandrijven van elk 1 MWe. Warmtewisselaars, drogers en een performante naverbranding vervolledigen het plaatje.

Deze investering ten belope van 7 miljoen euro zal vanaf november 2008 operationeel zijn en ervoor zorgen dat niet alleen Shanks Roeselare maar ook geheel Shanks België zal kunnen gebruik maken van zelf geproduceerde groene energie. De opgewekte energie overschrijdt immers de behoeftes van de operationele site en het overschot zal op het net worden gezet.

Hierdoor biedt Shanks Roeselare haar klanten niet alleen een oplossing voor de verwerking van organische afvalstromen maar zet ze het afval ook om in groene energie.
EVW zal op de site te Roeselare de vier modules leveren, installeren en onderhouden die stroom produceren op basis van het gas afkomstig uit de afvalverwerking.
• Type installatie : Warmtekrachtkoppeling
• Gasmotor : Perkins 4016-E61 TRS
• Aantal cilinders : 16 V
• Toerental: 1500 t/m
• Brandstof: Aardgas & biogas
• Elektrisch vermogen : 1006 kWe
• Thermisch vermogen HT-circuit: 548 kWth (motorkoelwater)
• Thermisch vermogen LT-circuit: 68kWth
• Thermisch vermogen in de rookgassen : 865 kWth
• Algemeen doel : Valorisatie van biogas afkomstig uit een
vergister en rationele productie van warmte en elektriciteit door reductie van CO2-uitstoot.