EVW verlegt de grens voor WKK-oplossingen

Op 9 september 2013 heeft Perkins Engines, de Engelse motorenfabrikant waarmee EVW al vele tientallen jaren samenwerkt, bij EVW zijn toekomstige gasmotorenstrategie uit de doeken gedaan.

Omdat gasmotoren, anders dan dieselmotoren, worden ingezet in toepassingen, zoals bijvoorbeeld warmtekrachtkoppeling, die veel engineering en vooral nabijheid van professionele service en onderhoud vergen, boort Perkins zijn wereldwijde servicenetwerk aan. Als geen andere aanbieder van gasmotoren zal Perkins zijn marktpotentieel op deze manier aanzienlijk kunnen versterken.

Daartoe doet het een beroep op een platform van Gas Centres of Excellence (CoE), een vijftal bedrijven wereldwijd, die op hun beurt ondersteuning bieden aan de lokale distributors die de producten, in hun regio geïnstalleerd door Gas Partners, onderhouden en waar nodig herstellen. De Gas Partners kopen in deze opstelling rechtstreeks de gasmotoren van de 4000 Series aan bij Perkins en verwerken hen in de energieoplossingen voor de eindklant.

Op grond van de praktijkervaring en de bewezen kwaliteit die EVW heeft opgebouwd in het domein van energietoepassingen, zijn wij een van die geselecteerde Perkins Gas Partners.

Dat dit de bevestiging is van een ontwikkeling die reeds enkele jaren aan de gang is, kon de voor de gelegenheid verzamelde internationale pers vaststellen tijdens een aantal bezoeken dat na de persconferentie werd georganiseerd. We waren zeer verheugd om over de grens even tevreden klanten te ontmoeten als onder de talrijke EVW-WKK gebruikers die we reeds in België tellen. EVW nodigde de journalisten immers niet enkel uit om de recente WKK van tomatenkweker Persoon te Stekene te bekijken, maar ging met hen ook langs bij twee projecten in Duitsland. Bij Euro Pool Systems te Bornheim (Bonn) en Biogas Oberhessen (Wölfersheim) installeerde EVW reeds warmtekrachtkoppelingen, respectievelijk op aardgas en biogas, die volledig door EVW werden ge-engineered, gebouwd en geïnstalleerd en waarvoor service en onderhoud zijn toevertrouwd aan de Duitse CoE, BU Power Systems. Hiermee kan EVW de noodzaak om service in de nabijheid van de eindklant ter beschikking te stellen ook over de grens waarmaken. Dat het biogasproject in Oberhessen na één jaar reeds 8000 uren probleemloos warmte en stroom heeft geleverd, bewijst dat de aanpak werkt!

Door de connectie tussen fabrikant, Gas Partner, Gas Centre of Excellence ziet Perkins een interessante opportuniteit om de verkoop van losse gasmotoren te versterken. Het voordeel voor de eindgebruiker die buiten het servicebereik van EVW is gelegen, is dat hij, door de inbreng van een Gas Centre of Excellence en een ervaren Gas Partner zoals EVW, op lange termijn verzekerd is van een duurzame kwaliteitsoplossing voor zijn energieproject.