WKK in de wellness sector : case Sauna Ostara

De hotel- en wellness-sector is niet enkel een arbeidsintensieve sector, ze is ook erg energie-intensief. Hotels, wellness-centra (sauna's) maar ook grootkeukens zijn vaak grote elektriciteits- en warmteverbruikers, en bijgevolg is de energiefactuur één van hun grootste kostenpost.

Er bestaat echter een beproefde, duurzame en betaalbare oplossing hiervoor: warmte-krachtkoppeling (WKK).

Sauna Ostara is een bescheiden wellness uitbating. Daarentegen is de energie factuur helemaal niet zo bescheiden gebleven. Bekijk hieronder de case en hoe Sauna Ostara geïnvesteerd heeft in een duurzame en energie-zekere toekomst.